Selasa, 30 Agustus 2011

Peta Kerajaan-kerajaan di Kapuas Hulu

Peta Kerajaan-kerajaan Yang Berada di Kapuas Hulu

Ivan Taniputera
30 Agustus 2011


Di Kapuas Hulu terdapat kerajaan-kerajaan Bunut, Jongkong, Silat, Suhaid, Piasa, dan Selimbau. Juga terdapat daerah-daerah yang langsung diperintah oleh Belanda seperti Empanang, Seberuwang, Embahu (Embaluh), dan Batang Lupar. Belakangan kerajaan-kerajaan di atas dilikuidasi oleh pemerintah kolonial (awal abad 20). Kawasan yang dahulu disebut Boven Kapuas ini menjadi cikal bakal Kabupaten Kapuas Hulu.