Minggu, 20 Juli 2014

RAMALAN BOEN ONG KWA: APAKAH KEKASIH MASIH MENCINTAI?

RAMALAN BOEN ONG KWA: APAKAH KEKASIH MASIH MENCINTAI?

Ivan Taniputera
16 Juli 2014


Seseorang menanyakan apakah sang kekasih masih mencintainya. Kita akan menggunakan metoda ramalan Boen Ong Kwa. Pertama-tama kita akan menarik satu kartu ceki atau lintrik terlebih dahulu.

Kita mendapatkan kartu Kauw Gelundung. Kemudian kita akan menggunakan pertanyaan nomor 21:

"Orang itoe bertjinta keras atawa tida" atau "Orang itu sungguh-sungguh mencintai atau tidak?"Didapatkan syair nomor 8:

"Di dalem kitab pengliatannja,
Maka dikata dengen patoetnja,
Dari itoe orang terlaloe tjintanja,
Menjajang seperti mah dan bapanja."

Berdasarkan syair di atas, maka kekasih itu mempunyai rasa cinta yang besar. Bahkan rasa cintanya adalah seperti ayah dan ibu sendiri. Oleh karenanya, rasa cinta itu kemungkinan dapat menjadi sedikit posesif.

Artikel menarik lainnya mengenai ramalan, Fengshui, Astrologi, Bazi, dan Ziweidoushu silakan kunjungi https://www.facebook.com/groups/339499392807581/