Minggu, 11 Mei 2014

BUKU SILSILAH KELUARGA BANGSAWAN JAWA KYAI NGABEHI KARTAREJA DI SURAKARTA

BUKU SILSILAH KELUARGA BANGSAWAN JAWA KYAI NGABEHI KARTAREJA DI SURAKARTA

Ivan Taniputera
11 Mei 2014
Judul: Asalsilah Turunipun Kyai Ngabehi Kartareja [Jimat I ing Lawiyan
Penulis: Raden Citratiyasa (Suprapti)
Jumlah halaman: 50, ditambah beberapa halaman lagi
Tahun terbit, 1936
Bahasa: Jawa dengan aksara Jawa

Pada sampulnya terdapat keterangan sebagai berikut:

"Supados gampil ing pangupadosipun serta ingkang dipun karsaken enggal mangertos badhe dipun sukani katrangan isinipun (inhoud) manggen ing wingking.

Katata ing saprayoginipun dening Raden Citratiyasa (Suprapti) ing Mangkuyudan, Surakarta

Taun Jawi 1866."

Buku ini memuat silsilah. Pada halaman 20 terhadap singkatan-singkatan gelar:

"M tegesipun mas
R tegesipun raden
B tegesipun bok
Bm tegesipun bokmas
R Ngt tegesipun raden nganten
R.A tegesipun raden ayu
L tegesipun lurah
Ng tegesipun ngabehi
T tegesipun tumenggung
K tegesipun Kangjeng
P tegesipun Pangeran
H tegesipun Haryo
al. tegesipun alias
kt tegesipun katrangan
kw tegesipun kawrat
ko tegesipun kaca."

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:
Berminat foto kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.