Senin, 12 Mei 2014

BUKU TENTANG TATA CARA PERNIKAHAN DI KRATON SURAKARTA

BUKU TENTANG TATA CARA PERNIKAHAN DI KRATON SURAKARTA

Ivan Taniputera
12 Mei 2014
Pada sampul buku ini terdapat lambang kraton Surakarta diserta tulisan aksara Jawa berbunyi sebagai berikut:

"Pranatan lampah-lampah kepareng dalem mikramaken rayi dalem bandhara raden ayu Cakradiningrat katarimakaken raden mas tumenggung arya Arung Binang. Saha raden ajeng Kustinah. Putranipun Gusti Pangeran Arya Mangkukusuma, ing Ngayogyakarta.  Ingkang kapundhut putra Gusti Kangjeng Ratu Hemas kadhaubaken kaliyan raden mas ngabehi Praja Pradipta. Ijaban nikahipun wonten ing Kraton. Panggihipun wonten ing dalem pangabeyan benjing ing dinten Salasa pon tanggal kaping 15, wulan Jumadil Akhir, tahun 1870. Utawi tanggal sapisan Agustus 1939.

Jumlah halaman: 24
Bahasa: Jawa dengan aksara Jawa

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:Berminat foto kopi segera hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.