Kamis, 18 Juni 2015

BUKU BERUSIA 100 TAHUN MENGENAI CERITA-CERITA RAKYAT TIONGKOK

BUKU BERUSIA 100 TAHUN MENGENAI CERITA-CERITA RAKYAT TIONGKOK
.

Ivan Taniputera
18 Juni 2015
.


Judul: Boekoe Tjerita Siauw Soat Kim Kou Kie Koan
Terdapat keterangan: Tersalin dari boekoe Tjina, Ada roepa-roepa tjerita jang bagoes dan loetjoe
Penulis: -
Penerbit: Kho Tjeng Bie & Co., Batavia, 1915.
Jumlah halaman: 88

Buku ini memuat berbagai cerita yang unik, ajaib, dan gaib. Adapun cerita-cerita tersebut adalah:

1.Siloeman Rase djadi orang, kawin pada Pang Seng.
2.Tjerita Bangke boeroe orang.
3.Tjerita Hou Lie Tjhia kawin sama Souw Sioe Tjaij.
4.Tjerita Saij Kong.
5.Tjerita Siloeman Oelar.
6.Tjerita Bok Lian toeloeng Mahnja
7.Tjerita Setan kawin sama orang.
8.Tjerita Orang kawin sama orang oetan.
9.Tjerita Siloeman koera-koera djadi orang.
10.Tjerita Khoahoe djadi babi dan djadi oeler.
11.Tjerita Orang mati bisa pelok orang.

Berikut ini adalah contoh-contoh halamannya:Berminat kopi hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.