Rabu, 24 Juni 2015

KITAB SINAR BINTANG HALIMOEN KARYA TAN TIK SIOE SIAN (RAMA MOORTIE)

KITAB SINAR BINTANG HALIMOEN KARYA TAN TIK SIOE SIAN (RAMA MOORTIE)

Ivan Taniputera
24 Juni 2015Judul: Kitab Sinar Bintang 1: Halimoen
Penulis: Tan Tik Sioe Sian 
Jumlah halaman: 53, tetapi halaman 13-18 hilang
Bahasa: Indonesia (Melayu) dan Jawa dengan aksara Jawa (halaman 19-53)

Buku ini berisikan nasihat-nasihat dan petuah kehidupan. Antara lain pada "Sahir Tjahja Soemirat Kajangan: Sinar Bintang Halimoen" dituturkan sebagai berikut:

"Lidah! bergoijang-itoe idjadjil!
Tinggi dan bawah!-pintoe norakah!
Mata jang lantjang-pandei matjitjil
Itoe pantesnja!-maoe tjilakak."

Bait di atas nampaknya mengajarkan kita agar senantiasa menjaga perkataan dan penglihatan. Kita jangan mengatakan yang buruk mengenai orang lain dan juga hendaknya tidak pula menyaksikan hal-hal buruk.

Pada halaman 6 dapat kita baca:

"Ada tjeritah!-dalem dongengan
Djangan sembarang-kamoe pertjaija
Djika ta'njatah!-poenja bilangan
Kranah! sekarang moesim boewajia."

Bait di atas mengajarkan kita agar jangan mudah percaya, karena di dunia ini dipenuhi oleh kepalsuan yang dalam bait di atas dilambangkan dengan buaya.

Sementara itu pada halaman 19 terdapat karangan beraksara Jawa yang berjudul "Sigra Milir."

Berikut ini adalah kutipannya:

"....linaras sabda tama, ginayuh ing paku. Sung pitutur budhi tama......" (halaman 19)

Ini adalah contoh-contoh halamannya:
Berminat kopi silakan hubungi ivan_taniputera@yahoo.com.