Kamis, 07 Januari 2016

PEMENUHAN SEBUAH TAKDIR

PEMENUHAN SEBUAH TAKDIR

Ivan Taniputera.
7 Januari 2016

Inilah kisah sebuah takdir dalam pemenuhannya
Gerakan lingkaran semesta
Senantiasa semula ada
Kami tidak tahu asal usulnya
Tiada pula kita tahu apa namanya
Energi murni berputar laksana roda
Sepuluh benda langit hanya wahana
Duabelas tanda hanya tampilan luarnya
Mereka tanda lonceng jagad raya
Melihat jam semesta kita tahu zamannya
Kita tahu apa pasalnya
Kita tahu apa kejadiannya
Kita tahu apa karmanya
Aspek diantaranya itulah kita baca
Tanda pasti paripurnanya karma
Sepuluh Batang Langit itulah sama
Duabelas Cabang Bumi hanya sebutan lainnya
Beda sebutan tapi tiada beda
Duapuluh delapan tanda ada istananya
Dengan duabelas tanda itulah padanannya
Penanda takdir itulah putarannya
Takdir semesta yang tanpa tahu awalnya
Membaca itulah kita bijaksana
Kelima elemen adalah hakikatnya
Siapa mau mengerti itulah keberuntungannya
Senantiasa tahu musimnya
Membaca pertanda alam sudahlah biasa
Lihat asap itulah api tandanya
Mengamati tanda alam tahu apa adanya
Memang begitulah akan terjadinya
Wahai kawan itulah rahasianya
Rahasia ilmu Astrologi sudahlah tentu isinya
CATATAN:
Dua puluh delapan tanda = 28 Xiu.